Driftinformation

Här hittar du information om planerade och oplanerade driftstörningar i kommunen.

 • Eldningsförbud i Haparanda kommun

  22 juli 2019 Driftinformation
  Det råder eldningsförbud i de flesta av Norrbottens kommuner, däribland Haparanda från och med den måndag 22 juli 12.00 på grund av stor brandrisk i skog och mark.
 • Varnar för algblomning i Tämmilahti

  18 juli 2019 Driftinformation
  Algblomning har uppmärksammats vid badstranden Tämmilahti på sydvästra sidan av Seskarö i Haparanda kommun. Blågröna alger (cyanobakterier) som är toxinbildande kan finnas i vattnet.
 • Vägarbeten i Marielund

  10 juli 2019 Driftinformation
  Dikningsarbete har påbörjats i Marielund och senare blir det vägarbeten på norra infarten från väg 99.
 • Uppdaterat: Avbrott i vattenleveransen på Packhusgatan

  8 juli 2019 Driftinformation
  Leveransen av dricksvatten kommer att påverkas för abonnenter på Packhusgatan från och med onsdag kväll.
 • Arbeten på Stationsgatan fram till vecka 40

  4 juli 2019 Driftinformation
  Arbetet med att byta kulvert på Stationsgatan fortskrider men på grund av bland annat tekniska orsaker är det något fördröjt.