Säker eldning utomhus

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt påverka och förändra eldens beteende.

Är det mycket torrt i skog och mark kan räddningstjänsten förbjuda eldning, vilket sker genom att eldningsförbud utfärdas. För att få reda på vilken brandriskprognos som gäller för tillfället eller om eldningsförbud råder kan du ringa SOS Alarmas automatiska telefonsvarare på nummer: 0920-22 17 10.

Gräsbränning

Elda bara små ytor åt gången och i rätt riktning, dvs mot vinden och inte med! Ha alltid vatten till hands när du eldar. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands. Krattan är ett bra redskap. Med den kan du jämna ut och begränsa eldens framfart. För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken kring den. Det är även bra att plocka bort brännbart material i omgivningen så att inte elden sprider sig. Håll elden under uppsikt hela tiden!

Annat trädgårdsavfall

Annat trädgårdsavfall eldar du lämpligast i en plåttunna. Där har du elden under kontroll och kan fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa. Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Ha vattenhinkar, slang och kratta till hands. Släck ordentligt och vattna igenom marken efteråt.

Berätta för grannarna

Tänk på att det blir mycket rök av våta löv och även av en del annat som bränns i trädgårdarna. Röken kan irritera grannarna. Prata med dem på förhand och berätta att du tänker elda. Tänk på att vinden kan ändra riktning. Elda inte när vinden blåser mot deras hus.

Släck elden

Du släcker enkelt genom att kratta ut glöden och sedan dränka den med vatten. Glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en gräsbrand om de landar i torrt gräs.