Om olyckan är framme

När en olycka inträffar är det första och viktigaste steget att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Det gäller oavsett vilken olyckstyp det handlar om.

Behåll lugnet och se till att någon tar ledningen om det finns fler personer på olycksplatsen som kan hjälpa till. Skaffa överblick och ge sedan order för att förhindra ytterligare skada, till exempel genom att varna andra trafikanter vid en trafikolycka.

 • ge första hjälpen
 • håll obehöriga borta
 • alarmera och ordna vägvisning

Olyckor kan till stor del förebyggas. Fokus ligger på brand och trafikolyckor eftersom det är de typen av olyckor vi framför allt möter i vårt dagliga arbete.

När du ringer SOS 112

112 är ett nödnummer som endast ska användas vid akuta nödlägen! Till akuta nödlägen räknas situationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Väl framme hos SOS får du vara beredd att först besvara några frågor från SOS-operatören. Detta är ett standardiserat förfarande för att underlätta och förbättra räddningsinsatsen.

De första frågorna handlar om:

 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Vad som hänt?
 • Var behövs hjälpen?
 • Vem är du som ringer?

Vidare har operatören dessutom frågor som rör den specifika situationen:

Vid personskada eller sjukdom:

 • Skador och tillstånd för den drabbade?
 • Är någon medvetslös eller fastklämd?
 • Är personen inomhus eller utomhus?
 • Namn, kön och ålder på den skadade

Vid trafikolycka:

 • Hur många är skadade?
 • Sitter någon fastklämd?
 • Typ av inblandade fordon?
 • Om det är en lastbil - finns det en orange "Farligt gods-skylt"?
 • Har något utsläpp eller läckage skett?
 • Var befinner du Dig?
 • Om olyckan har inträffat på en motorväg - i vilken körbana? ("I riktning mot...")Kontrollera olycksplatsen en gång till. Ring nödnumret 112 på nytt om du får fram nya uppgifter

Vid brand:

 • Är någon i fara?
 • Vad brinner?
 • Brandens omfattning?
 • Är någon i fara?
 • Vad brinner?