Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Haparanda har som huvuduppgifter att arbeta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Räddningstjänstens mål är att invånarna skall leva i en säker och trygg kommun. Räddningstjänstens arbetet innefattar också att förebygga skador. Det görs bland annat genom att tillsyner och samråd vid ny-, om - och tillbyggnader. Räddningstjänsten har också en omfattande utbildningsverksamhet.

Information och rådgivning

En stor del av arbetet är fokuserat på att förebygga, utbilda, att informera och ge råd till både enskilda och företag.

Hitta hit

Adress:
Företagsvägen 12, 953 33 Haparanda