POSOM

Psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarligare händelser, större olyckor och störningar.

Haparanda stad har stödgrupper för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM), som kan kallas in av ansvariga inom kommunen eller andra ansvariga enligt beslut av POSOMs ledningsgrupp.

Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. POSOMs stödgrupper är då ett stöd för de inblandade.

Stödgruppernas organisation och uppgifter

Stödgrupperna bygger på nätverk och består av de funktioner som till vardags tar hand om människor i kris. Dessa funktioner är kommunen (socialtjänsten, skolan och omvårdnad), primärvården, kyrkan och frivilligorganisationen Röda Korset.

Stödgruppernas uppgifter är att upprätta ett informations- och stödcentrum och stödja dem som kommer till kriscentrum genom att

  • "lätta på trycket" - psykiskt omhändertagande
  • lösa praktiska problem - socialt omhändertagande
  • ge information

Aktivering av POSOM

POSOM i Haparanda aktiveras vid en större olycka eller katastrof av räddningschefen eller polisens ledningscentral i Luleå.