Drogvaneundersökning 2018

Kommunens drogvaneundersökning 2018 visar på en negativ trend, där elever i årskurs 8 i högre grad brukar alkohol och tobak.

Haparanda stad har genomfört drogvaneundersökningar i årskurs 8 varje år sedan 2008. Undersökningen baseras på en enkät som eleverna fyller i under senvåren.

Kort sammanfattning

  • Årets undersökning visar att 16,6 % av eleverna i årskurs 8 röker. Det är den högsta siffran sedan 2010 och en ökning med 5,6 % jämfört med förra året.
  • När det gäller alkohol så uppger 39,2 % av eleverna att de har provat alkohol mer än en gång. Det är en markant ökning sedan förra året.
  • 20% av de tillfrågade uppger att de dagligen dricker energidrycker. Det är en fördubbling jämfört med förra året. Hela 52% uppger att de dricker energidryck åtminstone en gång i veckan.

Ta del av hela årets drogvaneundersökning

Rapport av lokal drogvaneundersökning 2018