Missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Haparanda stad arbetar både förebyggande och med vård.

Upplever du att alkohol eller droger tar en för stor del i ditt liv? Har du börjat fundera på att göra en förändring? Då är du välkommen att kontakta kommunen för att få utrett vilken insats som passar dig. Du kan till exempel få enskilda samtal eller delta i gruppbehandling, eller möjlighet att återhämta dig från ett missbruk.

Sekretess

Alla känsliga uppgifter som lämnas till kommunen skyddas av bestämmelser i sekretesslagen. Du har rätt att ta del av dina journaluppgifter.

Stöd till anhöriga

Påverkas du av att någon i din närhet (till exempel en vän eller familjemedlem) har alkohol- eller drogproblem? Då kan du ta del av Haparanda stads anhörigarbete.

Att göra en anmälan

Har du frågor om missbruk och beroende? Är du orolig för en bekant, kollega eller familjemedlem? Kontakta kommunen om du har frågor eller vill göra en anmälan om missbruk. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. Kommunen har en skyldighet att följa upp alla anmälningar.

Lagstiftning

Vård och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt vara frivillig, med stöd av Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SoL). I särskilt allvarliga fall har samhället skyldighet att ingripa för att en person ska få vård med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa falllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (LVM).

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.