Integration och invandring

Haparanda stad ansvarar för SFI, skola och bostad till nyanlända. Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar.

Svenska för invandrare

Haparanda stad erbjuder SFI (svenska för invandrare). SFI är en språklig utbildning som ska ge grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Alla som saknar grundläggande kunskaper i svenska och som är folkbokförda i Haparanda kommun har rätt till SFI. Det kan till exempel vara nyanlända flyktingar.

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen

En person som kommer till Sverige söker asyl hos Migrationsverket. Under tiden som utredningen pågår är det Migrationsverket som ansvarar för personens uppehälle. När en person har fått uppehållstillstånd ska han eller hon vända sig till Arbetsförmedlingen. De hjälper till med praktik, utbildning eller arbete åt nyanlända. Det är också Arbetsförmedlingen som har hand om de nyanländas försörjning.