Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har en funktionsnedsättning som medför att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand, kan ansöka om parkeringstillstånd.

 Med parkeringstillståndet får du parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade samt parkera en längre tid än vad som normalt är tillåten på tidsbegränsade parkeringsplatser. Parkering får aldrig ske i strid mot trafikförordningens bestämmelser eller datumparkeringen. Du får heller inte parkera på vänd-, last-, eller taxiplats, på- och avstigningsplats, reserverat körfält, busshållplats eller gång- och cykelbana.

Vem kan få tillståndet?

Den som har ett rörelsehinder och stora svårigheter att förflytta sig på egen hand kan ansöka om ett parkeringstillstånd. Som rörelsehinder räknas inte bara den motoriska rörelseförmågan utan även sjukdomar som påverkar förmågan att gå.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska ske hos receptionen i stadshuset, Torget 9. Med ansökan skall lämnas läkarintyg samt ett nytaget fotografi (passfoto).