LSS - stöd och service

LSS är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd.

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd. Om du har behov som inte omfattas av LSS-lagen så kan du beviljas insatser enligt socialtjänstlagen istället. En handläggare på socialförvaltningen hjälper till att utforma stödet efter dina behov.

För vem gäller LSS-lagen?

För att du ska få insatser enligt LSS så behöver du tillhöra någon av de grupper som beskrivs i lagstiftningen. Det finns tre grupper som kan få hjälp av LSS-lagen (i lagtexten kallas det för personkrets). De tre grupperna är:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
  • Personer med stora och varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Begära insats enligt LSS

Att ansöka om stöd enligt LSS-lagen kallas för att begära insats. LSS är en rättighetslag. Det innebär att du som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkretsar har rätt att få vissa i lagen angivna insatser förutsatt att du har behov av insatsen och att behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt.

Du begär en insats enligt LSS genom att ringa till socialförvaltningen eller skicka in en blankett. Om du ska flytta till Haparanda kommun kan du begära förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas här. En sådan begäran behandlas på samma sätt som om du redan var bosatt i kommunen, men börjar inte att gälla förens du flyttar hit.