Hjälp i hemmet

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du få stöd för att klara din vardag. Det kan till exempel vara genom boendestöd eller hemtjänst.

Boendestöd

Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd som utgår från dina be­hov och ska ge en förbättrad livssituation. Det primära syftet är att ge stöd så att du själv kan möta och hantera vardagslivets olika situationer. Du kan få hjälp med:

  • Sysslor i hemmet: matlagning, inköp, städning, tvätt, planering struktur och tydliggörande av vardagssysslor.
  • Stöd i aktiviteter: fritidsaktiviteter, sport och motion, kulturella aktiviteter, uträtta ärenden, komma iväg till möten, läkarbesök med mera.
  • Stöd i kontakter: Man kan få stöd i kontakt med myndighetspersoner, föreningar, arbetsgivare, godemän, familjemedlemmar med mera.

Man kan också ha sin boendestödjare till att växla tankar och idéer, prata med och ventilera sina eventuella bekymmer.

Hemtjänst

Hemtjänsten i Haparanda består av städning, tvätt och inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm samt leverans av matkorg.

Personlig omvårdnad ger dig hjälp med att klara den dagliga livsföringen, till exempel på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Hjälpen kan du få vid ett eller flera tillfällen på dygnet. Boservice ger dig hjälp med städning, tvätt, inköp, matkorg (färdiglagad lunch). Du kan också få ett trygghetslarm inom hemtjänsten.