Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning som du kan få enligt LSS-lagen. Du som har rätt till daglig verksamhet ska ha inflytande över ditt val av sysselsättning och arbete.

Daglig verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder som inte har eller klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Du har rätt till daglig verksamhet om du ingår i personkrets ett eller två enligt LSS-lagen. För att få rätt till daglig verksamhet enligt LSS ansöker du hos socialförvaltningen.

Daglig verksamhet finns i centrala Haparanda, på Repslagaregatan 52 och
57 samt E-villan på Idrottsgatan 3. Samtliga tre verksamheter är belägna på
markplan.