Boende med särskild service

Boende med särskild service är lägenheter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Det finns olika typer av boenden, till exempel servicebostad eller gruppbostad.

Alla bostäder innebär att du bor i en egen lägenhet, vanligen om ett rum och kök. Du har eget andrahandskontrakt på lägenheten. En bostad med särskild service kan du få genom ett LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen). Du ansöker om boende hos socialförvaltningen.

Olika boendeformer

En bostad med särskild service kan du få genom ett LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen). Du ansöker om boende hos socialförvaltningen.

Servicebostad

I en servicebostad får du stöd av personal utifrån dina behov. I närheten av din lägenhet finns det som regel en gemensamhetslokal för social samvaro. 

Gruppbostad

En gruppbostad innebär att ett antal lägenheter finns samlade runt gemensamma utrymmen. Här har du tillgång till personal dygnet runt. 

Särskild anpassad bostad

En särskild anpassad bostad är ett boende utan personal. Det kan du få enligt LSS-lagen. Lägenheten är fysiskt anpassad (till exempel med taklist, större badrum eller anpassat kök). Om du behöver ytterligare stöd kan du få det enligt LSS eller SoL.