Kontaktperson

Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Syftet med uppdraget är att i förebyggande syfte främja sociala kontakter och människors utveckling.

Du som är ungdom eller vuxen och har någon form av funktionsnedsättning kan få en kontaktperson. Du kan också få en kontaktperson om du har kommit lite snett och behöver någon vuxen att prata med. Kontaktpersonen är som en ”vuxen-kompis” och ni träffas regelbundet och går på bio, idrottsevenemang, konserter eller liknande aktiviteter tillsammans.

Kontaktperson vid funktionsnedsättning

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Personen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med. Vanligtvis träffas man två gånger per månad och har kontakt med varandra däremellan. Avsikten är att kontakten ska bli långvarig, om båda vill det.

Kontaktperson vid social problematik

Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Kontaktpersonen och ungdomen träffas flera gånger i veckan, oftast under en kortare tidsbestämd period. Ungdomarna frågar ofta efter en person att prata med, som lyssnar på dem och som de kan göra aktiviteter med.

Behöver du kontaktperson?

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till socialkontoret. En socialsekreterare utreder och fattar beslut. Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som ger rätt till kontaktperson för person med funktionsnedsättning. Det är socialtjänstlagen,SOLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som ger rätt till kontaktperson för person med social problematik.

Vill du bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en person i en annorlunda situation. Om du vill bli kontaktperson görs en utredning av din situation, hembesök och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.

Familjehem får ekonomisk ersättning från kommunen. Den består av ett arvode och en ersättning för de utgifter man har i samband med uppdraget.