Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen hjälper dig som konsument och ger råd och information i situationer där du behöver veta mer.

Här kan du bland annat få:

  • Veta dina rättigheter som konsument
  • Råd före köp
  • Information och stöd när du vill klaga på en tjänst eller på något du köpt

Du kan boka ett besök hos konsumentvägledningen för att gå igenom ditt ärende och vid behov ordnar vi tolk. Som konsument erbjuds du också stöd vid anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

Konsumentvägledning - Hallå konsument

Som ett komplement till kommunal konsumentvägledning finns den nationella upplysningstjänsten Hallå Konsument. Dit är alla konsumenter i landet välkomna att få vägledning före och efter köp, angående avtal, reklamationer, hållbara val etc.

Telefontider måndag-fredag kl. 9-17. På webbplatsen finns information och verktyg till stöd för dig som konsument.