Student

Vanligtvis kan du inte få ekonomiskt bistånd under gymnasiet eller under terminerna vid eftergymnasiala studier. Om du däremot inte kan försörja dig mellan terminerna vid eftergymnasiala studier så kan du få tillfälligt ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd ges bara till dig som saknar tillräckligt med pengar till försörjning. Det innebär att om du har besparingar, fonder, aktier eller andra tillgångar så ska de användas i första hand.

Till dig som studerar på gymnasiet

Generellt sett har du inte rätt till ekonomiskt bistånd under gymnasiet. Det beror på att dina föräldrar är skyldiga att försörja dig tills du är 18 år eller har slutat gymnasiet (dock längst till 21 år). De är också skyldiga att förse dig med boende. Vi kan göra undantag om det finns starka skäl till det.

När du slutar gymnasiet kan du till exempel gå vidare till arbete eller studier. Det är en god idé att börja söka arbete tidigt. Om du inte har fått ett arbete ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen dagen efter att du slutat gymnasiet.

Till dig som studerar efter gymnasiet

Om du av någon anledning inte kan få studiemedel (CSN) kan du inte få ekonomiskt bistånd istället. Det innebär att du inte kan få ekonomiskt bistånd under terminerna.

Om du däremot inte kan försörja dig under loven kan du i undantagsfall få tillfälligt ekonomiskt bistånd. Det gäller dig som har studerat terminen innan och sökt studier till nästa termin. Om du har innestående ersättningsdagar för föräldrapenning ska du ta ut dessa under loven.

Under terminsuppehållet kan du få ekonomiskt bistånd för exempelvis hyra, elräkning, akut tandvård, barnomsorg, fackavgift, läkarvård och medicin. För att få ekonomiskt bistånd behöver du börja söka arbete i god tid innan lovet. Din handläggare kommer att be dig redovisa vilka arbeten du har sökt. Under lovet behöver du befinna dig inom kommunen och fortsätta söka arbete.