Ansök om ekonomiskt bistånd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd en månad i taget. Det innebär att du lämnar in en ansökan varje månad som du inte kan försörja dig själv.

Ansökningsförfarandet sker enligt de steg som beskrivs nedan. Du kan alltid prata med en handläggare om du har några frågor.

1. Ta kontakt med socialförvaltningen

Första steget är att ta kontakt med socialförvaltningen. Du kan antingen ringa eller besöka receptionen. De bokar en besökstid till en socialsekreterare samt ger dig ansökningshandlingar. Du får också information om vilka bilagor som du behöver bifoga. Det kan till exempel vara uppgifter om inkomster, kontoutdrag eller en kopia på ditt hyreskontrakt.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd skriver du under en blankett där du godkänner att vi gör kontroller hos andra myndigheter. Det kan till exempel vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och CSN.

2. Ditt första möte med en handläggare

I det första mötet med din handläggare kommer du att få svara på frågor om din situation. Till mötet ska du ha med dig ifylld ansökningsblankett samt bilagor.

3. En utredning påbörjas

Din handläggare påbörjar en utredning efter det att du har lämnat in din ansökan. Han eller hon utreder då ditt behov av ekonomiskt bistånd utifrån det ni har pratat om och det du har lämnat in.

4. Du får ett beslut

När utredningen är klar skriver handläggaren ett beslut. Beslutet skickas vanligtvis hem till dig per post. Vårt mål är att du ska få ett beslut inom tio arbetsdagar från det att du lämnar in en komplett ansökan.

Om beslutet ger dig rätt till ekonomiskt bistånd betalas det ut till ditt bankkonto. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

5. Om du vill överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet har du alltid rätt att överklaga. Du kan få hjälp av socialförvaltningen att skriva en överklagan.

Överklagan lämnas först till din handläggare som tar ställning till om beslutet ska omprövas. Om beslutet inte ska omprövas så skickar handläggaren ditt beslut och din överklagan till förvaltningsrätten. Det är den domstol som bland annat prövar beslut som socialtjänsten har fattat.