Dödsfall och begravning

Kommunen kan förmedla begravningsförrättare. Om den som avlidit har begränsat med tillgångar kan en dödsboanmälan bli aktuell istället för en bouppteckning.

När en person avlider måste vissa saker ordnas. Allt detta sköts vanligtvis av dem som ingår i dödsboet. Det är den som enligt lag eller testamente har rätt till andel i ett dödsbo. Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen ska det ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Socialförvaltningen handlägger sådana ärenden.

Begravning

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter, samt lokal för begravningsceremonin.

Medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsceremoni. Har man gått ur Svenska kyrkan och vill ha en begravningsceremoni, får man anlita någon som begravningsförrättare. Du kan som anhörig förrätta begravningen, annars förmedlas begravningsförrättare via begravningsbyråerna eller kommunen.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Dödsboanmälan om tillgångarna inte räcker

Om tillgångarna enbart täcker kostnader för begravning och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan en dödsboanmälan bli aktuell. Kontakta Haparanda stads begravningsombud om dödsboanmälan verkar möjlig. En boutredning påbörjas där den avlidnes samlade tillgångar ska utredas, samt de utgifter som uppkommit i samband med dödsfallet.