Familjerådgivning

Alla människor kan någon gång få problem i sina nära relationer. Då kan familjerådgivning vara ett sätt att komma vidare.

När vi väljer att leva tillsammans har vi drömmar om hur det ska bli. Det blir inte alltid som vi tänkt oss, kriser tillhör livet. Ibland kan det behövas utomstående, professionell hjälp, för att hitta vägar ur svårigheterna, oavsett om det handlar om att leva ihop eller bryta upp.

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna som har svårigheter i par-eller familjerelationer. Fokus är på relationen och Familjerådgivningen tar emot både par, separerade par och familjer.

Exempel på anledningar att kontakta Familjerådgivningen:

 • Ni har svårt att prata med varandra
 • Vart tog känslorna vägen?
 • Det är mycket gräl och bråk hemma
 • En av er har träffat någon annan
 • Svartsjuka skadar förhållandet
 • Det är svårt att vara förälder/styvförälder
 • Separation/skilsmässa
 • Ni har separerat och behöver prata

Familjerådgivaren kan vara ett stöd för att:

 • lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
 • bättre förstå och acceptera sig själv och varandra
 • finna möjligheter att hantera problem och konflikter
 • bryta destruktiva mönster
 • hitta vägar till förändring

Kontakten med familjerådgivningen är frivillig och ni kan vara helt anonyma om ni vill. All personal har tystnadsplikt och det skrivs inga journaler (dokument).