Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare kallas för ensamkommande barn. Ensamkommande barn har samma rättigheter som barn som är medborgare och bofasta i Sverige.

Flera myndigheter är berörda av mottagandet av ensamkommande barn. Migrationsverket, kommunerna, landstingen och länsstyrelserna ansvarar för olika delar i mottagandet. Haparanda stad har en överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla boendeplatser för ensamkommande pojkar.

Ansvar

Socialnämnden har ett helhetsansvar för att varje enskilt barn får sina behov av boende och omsorg tillgodosedda. Det är socialnämnden som på kommunens uppdrag tecknat överenskommelse med Migrationsverket om mottagandet av ensamkommande barn.

Ansvaret för nyanlända barns förskola, grundskola och gymnasieskola ligger hos barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden.

Vill du hjälpa till?

Det finns flera uppdrag för dig som vill hjälpa ett ensamkommande barn i Haparanda. Du kan till exempel ställa upp som familjehem, jourhem eller kontaktperson. Vi behöver också personer som kan ställa upp som god man. Läs mer om de olika uppdragen nedan.