Uppsökande verksamhet

Du som är 80 år eller äldre, och idag inte har kontakt med äldreomsorgen, erbjuds ett hembesök för att få information om äldreomsorgen.

Syftet med informationen är att främja hälsa och livskvalitet för dig som tillhör kommunens äldre invånare. Du som äldre ska:

  • känna dig trygg i förvissning om att samhällets insatser finns att tillgå vid behov
  • få information som underlättar din planering på sikt gällande boende, hjälp i hemmet, nätverk m.m.
  • få dina behov uppmärksammade
  • få hjälp med att ta de kontakter som du kan behöva
  • få information om förebyggande av fallolyckor, som en viktig del för din bevarade hälsa

Utskick

Berörda personer får ett utskick med ett brev som beskriver kommunens uppsökande verksamhet samt innehåller informationsmaterial om kommunens verksamheter och information om andra utförare än kommunen, externa utförare. I informationen finns också upplysningar om hur du tar kontakt med biståndshandläggare för att boka ett hembesök. Hembesök är gratis och helt frivilligt.

Hembesök

Vid hembesöket lämnas aktuell information om kommunens äldreomsorg samt vilka rättigheter du som kommuninvånare har. Informationen innehåller vägledning om vem man kontaktar vid behov av hjälpinsatser eller för att få råd och stöd.