Matdistribution

Om du inte själv kan laga din middag finns möjlighet att få mat levererad hem till dig, det kallas matdistribution.

För att beviljas matdistribution måste du bedömas ha behov av den formen av omsorg. Det räcker inte med att ha uppnått en viss ålder. Vill du ansöka om matdistribution tar du kontakt med handläggare på biståndsenheten.

Måltider till hemmaboende

Måltiderna som levereras till hemmaboende är en kall måltid som följer Livsmedelsverkets riktlinjer. Måltiderna är näringsvärdesberäknade för att kunna tillgodose de näringsämnen och energigivare som måltiden ska ge. Formerna lämpar sig för mikrovågsugn.

Avgifter för matdistribution

  • Lunch varje dag 2 445 kr i månaden
  • Lunch varannan dag 1 223 kr i månaden
  • Lunch och middag varje dag 4 889 kr i månaden

Kunder med endast matdistribution som tjänst betalar även en omvårdnadstaxa på 400 kr i månaden. Make/maka par delar på omvårdnadstaxan.

Specialkost och intolerans

Menyerna är varierade och vi erbjuder även specialkost såsom energität kost, kost för olika intoleranser eller allergier.

Säsongsanpassade menyer

Våra matsedlar är säsongsanpassade, omväxlande, anpassade efter äldres behov samt tydliga avseende innehåll. Matsedlarna anpassas till svenska traditioner vid exempelvis jul, nyår, påsk och midsommar.