Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som behöver hjälp och stöd på olika sätt i din bostad för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad.     

Genom att visa omtanke, ödmjukhet och engagemang arbetar personalen för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Här några exempel på vad du kan få hjälp med:

  • personlig omvårdnad
  • tvätt, städning och inköp
  • stöd vid måltider

Avgifter för hemtjänst

För hemtjänst betalar du en månadsavgift. Avgiftens storlek påverkas av dina inkomster, storleken på din hyra och huruvida du har rätt till bostadstillägg samt hur mycket hjälp du behöver.

Du kan välja utförare

Haparanda stad har valfrihet inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. I samband med att du beviljas hemtjänst har du möjlighet att välja vilken av de godkända leverantörerna som ska utföra din hemtjänst. För dig som inte gör något aktivt val kommer kommunens hemtjänst att utföra beviljade insatser. Är du inte nöjd med din hemtjänst har du alltid rätt att byta leverantör.

Ansökan om hemtjänst

Hemtjänstinsatser kräver ett beslut från en biståndshandläggare. Du kan enkelt kontakta våra biståndshandläggare via växeln på telefon 0922-260 00.

Godkända hemtjänstleverantörer i Haparanda kommun

När du ansöker om hemtjänst vänder du dig till en biståndshandläggare. I samband med att du beviljas hemtjänst har du möjlighet att välja vilken av de godkända leverantörerna som ska utföra din hemtjänst. 

Haparanda stad

Adress: 953 85 Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: katja.alavahtola@haparanda.se
Hemsida: www.haparanda.selänk till annan webbplats

Tjänster: Personlig omvårdnad och serviceuppgifter.

Områden: Centralorten, Nikkala, Seskarö och Karungi.

Tornedalssamariten

Adress: Torggatan 4, 953 37 Haparanda
Telefonnummer: 070-922 41 45
E-post: eija@villavitalihaparanda.se
Hemsida: http://villavitalihaparanda.selänk till annan webbplats

Tjänster: Personlig omvårdnad och serviceuppgifter.

Tilläggstjänster: Avlastning till anhörigvårdare, ledsagning, samt mindre vaktmästartjänster.

Områden: Centralorten och Karungi.