Hjälp i hemmet

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du få stöd för att klara din vardag. Det kan till exempel vara genom boendestöd eller hemtjänst.

Boendestöd

Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd som utgår från dina be­hov och ska ge en förbättrad livssituation. Det primära syftet är att ge stöd så att du själv kan möta och hantera vardagslivets olika situationer. Det gör att du kan bo kvar hemma, delta i samhällslivet och umgås med andra människor.

Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som behöver hjälp och stöd på olika sätt i din bostad för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad.

Vilken hjälp kan jag få?

Din hjälp utformas så att du tränar och stärker dina förmågor och ökar möjligheten till ett självständigt liv. Du kan beviljas hjälp med:

  • Personlig omvårdnad, till exempel hygien, på- och avklädning eller förflyttning inom bostaden. För att du ska känna dig trygg hemma så kan du beviljas ett trygghetslarm.
  • Annan service som exempelvis att tvätta eller hänga tvätt, leverans av mat, inköp. Torka golv, dammsuga eller annan städning beviljas för högst två rum och kök.
  • Andra personliga behov som till exempel att bryta isolering, få en meningsfull tillvaro och utevistelse.

Våra biståndshandläggare gör ett hembesök för att bedöma ditt hjälpbehov. Du får ett skriftligt beslut och det görs en plan för hjälpen till dig. Den förklarar vilken hjälp du kommer att få.