Boenden

Det finns olika typer av särskilt boende för dig som är äldre. Här hittar du information om de olika boendena.

Vård- och omsorgsboenden

Vård- och omsorgsboende är ett boende för dig som har ett stort och omfattande behov av vård och omsorg. På boendet finns tillgång till vård och omsorg dygnet runt.

I ett vård- och omsorgsboende bor du i egen lägenhet eller har ett eget rum, men det finns också gemensamma lokaler. För att få flytta till ett vård- och omsorgsboende ska du göra en ansökan till socialförvaltningen. Tilldelning sker enligt 4 kap 1§ i socialtjänslagen (SoL). 

Trygghetsboenden

Trygghetsbostäder är bostäder för äldre som inte känner sig trygga i en vanlig bostad. För att något ska få kallas för trygghetsboende måste bostäderna uppfylla vissa kriterier som kommunen har satt upp. Du ska:

  • Ha fyllt 70 år
  • Känna dig otrygg i ditt boende
  • Bo avsides
  • Bo i en för äldre olämplig bostad

Trygghetsbostäder ska ha hög tillgänglighet. Husen har hiss och porten är lättåtkomlig med bil. Bostaden har låga eller inga trösklar och badrummen är anpassade för dig som har svårt att röra dig. Personlig omvårdnad, trygghet och service kan ges dygnet runt utifrån individuella biståndsbeslut jml Socialtjänstlagen. En husvärdinna finns tillgänglig må-fre, kl. 08-12 som samordnar aktiviteter.

I anslutning till lägenheterna finns gemensamma lokaler där de som vill kan äta tillsammans eller på annat sätt umgås.