SFI - Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare, SFI, är en utbildning för vuxna invandrare som vill lära sig grunderna i det svenska språket.

I Haparanda kommun är det två skolor som bedriver SFI-undervisning: Tornedalsskolan och Sverigefinska folkhögskolan. Tornedalsskolan tar emot din ansökan och ansvarar för kartläggningen - det är alltså till dem du ska lämna in din ansökan. Ansökningsblankett finns hos Tornedalsskolan, Arbetsförmedlingen, eller så laddar du ner den själv och skriver ut.

Man har rätt att studera i SFI när man:

  • är vuxen (från och med det år man fyller 16)
  • inte har grundkunskaper i svenska
  • är folkbokförd i Haparanda kommun

Finländska medborgare som bor i Finland och som stadigvarande arbetar i kommunen och i övrigt uppfyller villkoren har rätt till SFI.