Skolskjuts och busskort

Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever som bor långt från skolan och som går i grundskolan eller grund­särskolan.

Huruvida du är berättigad till skolskjuts eller inte beror på hur långt du har till skolan, trafikförhållandena, om du har något funktionshinder eller om det finns någon annan särskild omständighet. För elever på grundskolan är grundregeln att fri skolskjuts beviljas när färdvägen är längre än 3 km. För elever på gymnasieskolan är grundregeln att fri skolskjuts beviljas när färdvägen är minst 6 km. 

Varje elev erhåller ett busskort som eleven är ansvarig för. Eleven ersätter skadat eller borttappat kort enligt följande:

  • Elev i förskolaklass till och med årskurs 9 betalar 50 kr
  • Elev på gymnasieskolan betalar 150 kr

Kommunen ordnar i första hand skolskjuts med bussar i linjetrafik. Men bor du på en plats där det inte är möjligt att ta sig till och från skolan med linjetrafik, kan det vara aktuellt med skol­skjuts i särskilt upp­handlade bussar, mindre bussar, taxibilar eller färdtjänstfordon.

Vid extrema väderförhållanden

Vid extrema väderförhållanden (oframkomligt väglag på grund exempelvis halka, ymnigt snöfall eller extrem kyla) kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras enligt beslut. Ansvaret för transport till och från skolan ligger därmed på vårdnadshavaren.

Var alltid uppmärksam på aktuella väderförhållanden och trafikstörningar. På Länstrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns aktuell information om trafikstörningar och eventuellt inställda linjeturer.