Avgifter, kösystem och hyra av instrument

Barn och ungdomar som är folkbokförda i Haparanda kommun kan anmäla sig till Kulturskolans kurser.

Du kan anmäla dig till vår verksamhet under hela läsåret och när lediga platser finns tar vi in elever löpande från kön, men vi ser gärna att du anmäler dig senast 29 maj till nästa läsår. När du fått en plats på Kulturskolan har du kvar den till du säger upp den.

Anmälan är inte bindande och du blir kontaktad av respektive lärare när du blir erbjuden plats. Då får du reda på vilka tider och dagar som gäller.

Kulturskolans kösystem

Du placeras i kö utifrån anmälningsdatum och du kan anmäla dig från 1 maj det år du får börja, se följande tabell.

Lägsta ålder för anmälan till kurser:

  • Musik - 9 år
  • Dans - 4 år
  • Bild - 6 år
  • Teater - 9 år

Inför skolstarten på hösten sker platstilldelning för nya elever till Kulturskolans verksamhet. Alla som söker på följande instrument bereds plats utan att stå i kö: blåsinstrument, fiol, dragspel, bas och sång. Sökande till följande instrument kan eventuellt ställas i kö: gitarr, piano, keyboard och trummor. Även verksamheterna dans, bild och teater plockar in nya elever från kösystem. Söker man till Kulturskolan under pågående termin så är det inte säkert att man får börja genast.

Avgifter och hyror

Alla som går på Kulturskolans kurser betalar en terminsavgift. Om flera barn i samma hushåll går på Kulturskolan får man syskonrabatt.

Terminsavgift

Avgiften för ämneskurs är 550 kr per termin.

Syskonrabatt

Syskonrabatt ges från andra barnet som är folkbokfört i samma hushåll. Avgiften för ämneskurs från andra barnet är 275 kr per termin för en kurs per syskon.

Om samma barn går flera kurser

Avgiften för en andra ämneskurs är 275 kr per termin.

Hyra av instrument

På Kulturskolan kan du hyra saxofon, klarinett, tvärflöjt, trumpet, trombon, althorn och fiol. Hyreskostnaden är 50 kr per månad.