Tornedalsskolan

Tornedalsskolan erbjuder fyra yrkesprogram och tre högskoleförberedande. Det finns också ett introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

Tornedalsskolan tar hjälp av ny teknik och kommunikation för att utveckla en ny pedagogik som gör lärandet mer stimulerande för eleverna. Alla elever får tillgång till en egen bärbar dator. Syftet är att den digitala tekniken ska vara ett naturligt pedagogiskt verktyg i undervisningen. Tekniken ska stödja och hjälpa eleverna i sitt lärande. 

Värdegrund och inflytande

Vi vill att vår arbetsmiljö ska präglas av allas lika värde samt ett tryggt klimat där man känner det naturligt att bjuda på sig själv. Ärlighet och öppenhet är också viktigt för oss.

Entreprenörskap och ­företagande

Entreprenörskap och företagande är viktiga utvecklingsområden för Tornedalsskolan. Vi arbetar aktivt med Ung företagsamhet.

Samverkan med Torneå

Inom yrkesprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet samverkar vid med Lappia som anordnar yrkesutbildningar i Torneå, Finland.

Hitta hit

Adress:
Västra Esplanaden 27, 953 32 Haparanda