Språkskolan F-9

Hösten 1989 startade Haparanda och Torneå en gemensam grundskola, Språkskolan. Hälften av eleverna kommer från Torneå och andra hälften från Haparanda.

Språkskolan finns i Haparanda och följer det svenska skolsystemet. Skolan sorterar under Barn- och ungdomsnämnden i Haparanda, men har en egen bestyrelse med ledamöter från båda städerna. Läroplanen är jämkning av den finska och den svenska. Skolan riktar sig till föräldrar och barn som är medvetna om fördelarna av tvåspråkigheten.

Målsättning

Vi vill att våra elever ska få kunskap om och förståelse för vår gemensamma kultur och historia. Målsättningen är också att ge eleverna ett internationellt synsätt som skapar förståelse och respekt för andra kulturer och befrämjar samarbete, vänskap och fred.

Undervisningen

Undervisningen sker i huvudsak på elevernas modersmål. I musik, idrott och slöjd förenas grupperna redan i årskurs 1 och båda språken används. En strävan är att ha många gemensamma aktiviteter utanför klassrummet och då används alltid båda språken. Strävan i grannspråkundervisningen är att eleven utvecklar en aktiv tvåspråkighet och att hen kan, vill och vågar använda språket.

Hitta hit

Adress:
Packhusgatan 19, 953 85 Haparanda