Marielundsskolan F-9

Marielundsskolan ligger i utkanten av villaområdet Marielund, i närheten av en mängd idrottsanläggningar.

Marielundsskolan är inrymd i två byggnader och har ca 175 elever och ca 25 personal. Inrymd i skolan finns en av kommunens fritidsgårdar som under dagen är en naturlig rastplats för våra elever och på kvällen en samlingsplats för Marielunds ungdomar. På området finns också särskolan Eden integrerad med verksamhet för elever i åk 1-9.

Läs- och språkinlärning prioriteras högt. Ungefär 80% av skolans elever har finska som modersmål. En stor del av eleverna väljer att utveckla sitt modersmål inom ramen för modersmålsundervisning under hela skoltiden.                   

Hitta hit

Adress:
Curteliusvägen 11, 953 85 Haparanda