Grundsärskolan Eden

I grundsärskolan går elever som inte når grundskolans kunskapsmål på grund av en utvecklingsstörning, och därför har behov av den undervisning som särskolan erbjuder.

Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan.

Grundsärskolan består av två inriktningar. I den ena läser man till stor del samma ämnen som i grundskolan. I den andra läser man ämnesområden, träningsinriktning. Träningsinriktningen är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.             

Hitta hit

Adress:
Curteliusvägen 11, 953 85 Haparanda