Grankullenskolan F-6

Grankullenskolan ligger vid foten av vattentornet i bostadsområdet Grankullen. 

Skolan har nära till naturen och ligger nära friluftsområdet Riekkola. Skolgården, med fotbollsplan/isbana, andra lekytor, gungor och lekredskap, bjuder in till olika lekar och aktiviteter. 

I skolan finns förskoleklass, skolans åk 1-6 och fritidshemmet. Skolan är ganska liten och har ca 100 elever, vilket ger en känsla av byskola trots att den ligger i centralorten. Detta, samt att personalen ser alla elever som allas elever, bidrar till en trygg och skyddad miljö.

Personalen vill skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för alla, vilket är en av förutsättningarna för att alla elever ska nå goda resultat.

Kontakta fritidshemmet

Telefon: 072-224 1390

Hitta hit

Adress:
Furuvägen 24 B, 953 33 Haparanda