Kommunala förskoleklasser och grundskolor

I Haparanda finns 7 kommunala skolar som bedriver verksamhet från förskoleklass till och med år 9.

De kommunala förskoleklasserna och grundskolorna följer läroplanen för grundskolan, samt de verksamhetsplaner som varje skola utarbetar årligen.