Montessori Droppen F-6

Montessoriskolan Droppen bedriver verksamhet från förskoleklass till och med år 6.

Droppen är en friskola med inriktning på montessoripedagogik. Skolverksamheten består av förskoleklass upp till år 6 samt fritids för de barn som behöver tillsyn efter avslutad skoldag.

Vårt mål är att eleverna ska bli trygga, självständiga och kreativa. Vi vill att de ska känna glädje över att lära och upptäcka och kunna ta mer och mer ansvar för sitt arbete. Därför får eleverna från början lära sig att planera och utvärdera sitt arbete.

Det är viktigt att ha en helhetssyn på barnets tid i skola och på fritis, därför genomsyras skola och fritis av samma värderingar och förhållningssätt. Det är viktigt för oss vuxna i skolan och på fritis att se barnet så att det känner sig sett och bekräftat varje dag.

Hitta hit

Adress:
Idrottsgatan 16 B, 953 34 Haparanda