Fristående förskoleklasser och skolor

I Haparanda finns en fristående skola som bedriver verksamhet från förskoleklass till och med år 6.

De fristående förskoleklasserna och grundskolan följer läroplanen för grundskolan, samt de verksamhetsplaner som varje skola utarbetar årligen.