Närsta förskola

Närsta förskola ligger i bostadsområdet Närsta. Förskolan har fem avdelningar som heter Regnbågen, Norrskenet, Kristallen, Månen och Vintergatan.

Vi ser barngruppen som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Vi arbetar med projekt/teman som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. 

Vi lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera.

Vi vistas mycket tid ute på vår stora härliga gård, sommar som vinter. Vårt mål är att gebarnen möjlighet att utveckla alla sina intressen och olika kompetenser.

Vi erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

Närsta förskola har en avdelning som är öppen kvällar och helger efter barnens tillsynsbehov.  

Hitta hit

Adress:
Laestadiusvägen 11 B, 953 34 Haparanda