Marielunds förskola

Marielunds förskola ligger i utkanten av villaområdet Marielund och har väl anpassade lokaler för yngre barn samt tillgång till en härliga utemiljö.

Vi har ett temainriktat arbetssätt som innebär att barnens lärande bli mångsidig och sammanhängande. Vårt syfte är att barnen söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Barngruppen ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Vår målsättning är att ge barnen trygghet och glädje att utveckla sin förmåga, att visa respekt och empati och att stimulera barns lek och utveckling inom alla områden.

Våra avdelningar heter Nyfikenheten, Upptäckten och Inspirationen. Här får barnen rika möjligheter till lärande, utveckling och utforskande.

Hitta hit

Adress:
Slingvägen 25, 953 36 Haparanda