Karungi förskola

Karungi förskola ligger i byn Karungi, 25 kilometer norr om Haparanda. Närheten till skog och mark ger möjlighet till omväxlande utelekar.

Vi är en förskola i ständig förändring både miljö- och tankemässigt. Att utgå från barnet och dess intressen, motivation och engagemang är en drivkraft för oss. Vår verksamhet vilar på aktuell forskning och läroplan för förskolan, Lpfö 98 utgör grunden i vårt arbete.

Med medvetna pedagoger som ser barnets fokus och tar barnets perspektiv sker ett lärande. Ny teknik har blivit ett naturligt verktyg i vår vardag tillsammans med barnen.

Vår ambition är att ta tillvara på vardagens alla olika situationer. Välkommen att kika in till oss se hur vi jobbar.

Hitta hit

Adress:
Åsvägen 7, 953 93 Karungi