Grankullens förskola

Grankullens förskola är belägen i stadsdelen Grankullen. Förskolan har tre avdelningar som heter Snigeln, Räven och Ekorren.

Vi ser barns möjligheter och tillgångar och planerar vår verksamhet utifrån det. Vi arbetar med tema och aktiviteter utifrån barns inflytande. Vår tanke är att barnen ska få uppleva sång, musik, rörelse och skapande.

Att studera naturen och idka friluftsliv är en viktig del i vår förskolas verksamhet. Vi har tillgång till en egen liten skog som ligger i direkt anslutning till förskolan. Riekkola friluftsområde ligger på gångavstånd. Vårt mål är att ge ditt barn en trygg vardag med stimulerande aktiviteter.

Kontakta avdelningarna

Snigeln: 070-296 3680
Räven: 070-296 5450
Ekorren: 070-2521 780
Fritidshem: 072-224 1390

Hitta hit

Adress:
Furuvägen 24 B, 953 33 Haparanda