Elevens förskola

Elevens förskola ligger i centrala Haparanda. Förskolan har fem avdelningar som heter Lingonet, Blåbäret, Smultronet, Åkerbäret och Hallonet.

Vårt syfte är att barnen söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Barngruppen ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera.

Vårt mål är att ge barnen trygghet, glädje och vi vill att barnen ska ha roligt hos oss.

Hitta hit

Adress:
Repslagaregatan 1 B, 953 85 Haparanda