Kommunala förskolor

I Haparanda finns 7 kommunala förskolor som tar emot barn i åldern 1 - 6 år. Öppettiderna är maximalt 06.15-18.30 under vardagar.

Den kommunala förskoleverksamheten följer läroplanen för förskolan samt de verksamhetsplaner som varje förskola utarbetar årligen. Läroplanens syfte är att lägga grunden för barnens lärande. Där finns bland annat verksamhetens värdegrund beskriven, samt riktlinjer för förskolans arbete och mål.