Förskola

Förskolan tar emot barn i åldern 1 - 6 år. I Haparanda finns sju kommunala förskolor och en fristående förskola.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds plats i allmän förskola. Det är obligatoriskt för kommunen att erbjuda platsen, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

I Haparanda är förskola och fritidshem avgiftsfria. Våra verksamheter håller normalt öppet från klockan 06.30 till kl 18.30, men öppettiderna kan variera med utgångspunkt från barnens behov. Närsta förskola har kvälls- och helgöppet. Upphör ditt behov av allmän förskola ber vi dig meddela områdesexpeditionen.

Vem har rätt till plats?

  • Barn som är bosatta i Sverige ska från ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov.
  • Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, under samma terminstider som förskoleklass och grundskola.
  • Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag.

Ansökan om plats

Ansökan om barnomsorgsplats ska ske på blanketten nedan minst 3 månader innan behovet uppstår