Då ska barnet stanna hemma

Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är barnet tillräckligt friskt för att vistas i grupp med andra barn?

Det är barnets behov, och inte föräldrarnas eller personalens, som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och någon som kan ge det kärlek, tid och omsorg. I en barngrupp är det ofta stimmigt och många barn konkurrerar om personalen.

Generellt kan man säga att det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i de vardagliga aktiviteterna, som ska avgöra när det ska vara hemma. Det är du som förälder som är expert på ditt barn och kan göra de rätta bedömningarna på hemmaplan. Om du känner dig osäker på barnets diagnos och behandling kan du kontakta sjuksköterskan på barnavårdscentralen (BVC), som gärna ger råd och hjälper dig bedöma barnet. Du kan också ringa 1177 eller gå in på landstingens gemensamma webbplats 1177.se där du hittar fakta, råd och information om barns hälsa, sjukdomar och vård.

Det är viktigt att ni meddelar förskolan så snabbt som möjligt när ert barn är sjukt och att ni hör av er dagen innan barnet kommer tillbaka till verksamheten.

Riktlinjer för vanliga sjukdomar och symptom

Feber
Barn med feber ska vara hemma. Ofta behövs ett feberfritt dygn, utan febernedsättande läkemedel i kroppen, innan barnet orkar med full aktivitet i barngrupp.

Förkylning
Virusinfektioner smittar ofta innan symptomen bryter ut. Därför är det feber och ork, snarare än smittorisken, som avgör om barnet kan gå till förskolan. Barnet behöver inte vara hemma från förskolan på grund av förkylningen om barnet inte är trött, febrigt eller inte orkar delta i de vanliga aktiviteterna.

Halsont
Om barnet har hög feber och ont i halsen länge kan det vara en bakterieinfektion orsakad av streptokocker, som ska behandlas med penicillin. Efter två dygns behandling kan barnet, om det orkar, vara tillbaka i förskolan ifall medicinen ges morgon och kväll.

Huvudlöss
Barnet kan gå till förskolan så snart en första behandling med lusmedel gjorts. Fortsätt kamma med luskam några gånger under följande två veckor efter det att smittan upptäckts. Om ett barn har löss bör föräldrarna meddela förskolan.

Svinkoppor/impetigo
Barnet bör vara hemma och behandlas så länge såren är vätskande. Barn i förskoleåldern bör vara hemma tills såren är helt torra, eftersom vätskande sår smittar.

Magsjuka
Om man drabbats av vanlig maginfluensa eller vinterkräksjukan är inte lätt att veta, men i det akuta skedet ska barnet vara hemma. Barnet ska ha varit symtomfritt i minst två dygn, kunna äta som vanligt, orka delta i verksamheten och ha ett gott allmäntillstånd innan det går till förskolan igen.

Springmask
Barn kan gå till förskolan när de har springmask. Däremot är det viktigt med hygienen för att bryta maskarnas livscykel. Barnet ska i första hand behandlas med receptfritt läkemedel som upprepas efter det intervall som anges i förpackningen. Om maskarna återkommer ska hela familjen behandlas.

Scharlakansfeber
Scharlakansfeber orsakas av streptokockbakterier. Symptomen består av halsont, rödaktig tunga, finprickigt utslag och feber. Barnet ska vara hemma i minst två dygn med antibiotikabehandling. Kan gå till förskolan när barnet orkar delta i verksamheten, utan febernedsättande läkemedel.

Skabb
En skabbinfektion ger hudutslag med stark klåda. Barnet kan gå till förskolan ett dygn efter påbörjad behandling.

Vattkoppor
Barnet ska vara hemma tills kopporna har torkat helt. Var observant eftersom kopporna kommer i olika stadier, färska blåsor uppträder samtidigt som intorkade koppor. Informera förskolan om att ditt barn har vattkoppor så att andra föräldrar får kännedom.

Ögoninflammation
Ögoninflammation orsakas vanligen av virus och är som en del i en vanlig förkylning. Barnet kan vara på förskolan om det inte är besvärat, orkeslöst eller har variga och rinnande ögon som ständigt måste torkas.

Öroninflammation
Behandlas med näsdroppar och ibland med antibiotika. Kommer ofta i samband med förkylning. Smittar oftast inte vilket innebär att barnet kan lämnas på förskolan om barnet har ork att delta i verksamheten, även om det fortsätter med eventuell antibiotikabehandling på morgnar och kvällar.

Källa: Skriften "När barnet är sjukt – vara hemma eller i barngrupp?".