Vision 2020

Haparanda kommun har tillsammans med Tornio stad arbetat fram en vision för hur livet ska se ut i tvillingstäderna år 2020.

Vision 2020 ger en bild av det som Haparanda kommun vill förverkliga till år 2020. Visionen är ett styrdokument och en tydlig målbild för samtliga medarbetare i kommunens olika verksamheter. Vision 2020 antogs av kommunfullmäktige den 20 december 2010.

År 2020 är Haparanda ett internationellt centrum mitt i Barents.
Visionen innehåller fem utvecklingsområden:

  • Upplevelserik handels- och besöksplats
  • Gränslös kunskap
  • Hållbar livsmiljö
  • Dynamisk företagsamhet
  • Logistisk nod

Här kan du läsa Vision 2020 i sin helhet.