Våra värderingar

Haparanda kommun har en gemensam verksamhetsidè, medarbetaride och ledaride. Dessa är vår gemensamma värdegrund.

Värdegrunden är en mycket viktigt del av vår styrmodell. Värdegrunden visar det förhållningssätt som vi alla ska ha när vi arbetar för Haparanda kommun. Genom att vi förverkligar värdegrunderna i vardagen så ger vi alltid en god service med hög kvalitet och utvecklar vår verksamhet för kundernas bästa.