Kommunens organisation

Det är politikerna som styr i Haparanda kommun. De beslutar om det som rör kommunen. Till sin hjälp har politikerna en organisation med tjänstemän som ser till att de politiska besluten genomförs.

Haparanda stad har fyra nämnder, om man räknar in kommunstyrelsen. Nämnderna består av politiker.

Tjänstepersoner
Tjänstemän eller tjänstepersoner finns i en egen organisation som leds av kommunchefen. Kommunchefen är alla chefers högsta chef och har ansvar för styrning och ledning av kommunen. I sitt arbete har kommunchefen stöd av kommunens tre förvaltningschefer, teknisk chef, ekonomichef och näringslivschef.

Fyra förvaltningar
Kommunen har fyra förvaltningar som driver verksamheter inom de olika nämndernas ansvarsområde. Förvaltningarna är Kommunledningsförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. De styrs av varsin förvaltningschef.