Andreas Nyberg

Andreas Nyberg har arbetat som miljöinspektör i Haparanda kommun sedan 2014. Skulle han inte jobba med det så hade vi troligtvis hittat honom som kock i en egen restaurang.

Det är både företag och privatpersoner i kommunen som kan träffa Andreas när han är ute och jobbar. Han arbetar med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Det betyder att han kontrollerar att lagstiftningen inom båda dessa områden följs.

-Vi på Samhällsbyggnadskontoret arbetar också med att nå ut med information om vilka lagar och regler som gäller för olika verksamheter, säger han och tillägger att kontakten med människor och omväxlingen av arbetsuppgifter är något han gillar.

Vilka ärenden han har att ta hand om och hur arbetsdagen är varierar mycket beroende på säsong.

-Just nu jobbar jag med ett projekt där vi inventerar enskilda avlopp inom Torneälvens avrinningsområde. I projektet samarbetar vi med Tornios miljökontor som gör motsvarande arbete på finska sidan.

Andreas trivs med sitt arbete och säger att det bästa är att kunna göra skillnad och driva på för en bättre miljö och hållbar utveckling.

-Om det är något jag vill förändra och som jag själv kan påverka så gör jag det och det brukar oftast gå vägen.

Om du inte hade utbildat dig till miljöinspektör, vad hade du blivit istället?

-Då hade jag drivit en egen restaurang eller gästgiveri och samtidigt arbetat på stället som kock.

Andreas är intresserad av fiske men också jakt så på fritiden är han gärna ute och tränar med sin vorsteh Gusten.