Historia

Haparanda är Sveriges östligaste kommun och stad. Staden ligger vid riksgränsen mot Finland och den finska staden Torneå.

Torneå stad grundades 1621 och men var redan före det en stor handelsplats. Vid fredsavtalet med Ryssland 1809 förlorade Sverige hela Finland genom en ny gränsdragning som drogs längs Torne och Muonio älvar. Haparanda by med sju bondgårdar låg på den svenska sidan av Torne älv, medan Torneå hamnade på den ryska sidan.

För att ersätta den förlorade och viktiga handelsplatsen Torneå skulle en ny stad grundas, vid namn Karl Johans stad. Privilegiebrev och stapelstadsrättigheter utfärdades den 20 maj 1812, men redan den 26 juni 1821 bytte enligt beslut av Kunglig Majestät, staden namn till Haparanda. Att anlägga staden vid den nuvarande tätorten Nikkala väster om Haparanda, blev ett misslyckande. Enligt landshövdingens femårsberättelse 1817-1821 hade staden endast 23 invånare. Istället kom förslag från riksdagsmannen Johan Jakob Rutberg från Kalix om att flytta staden till platsen där Haparanda by låg. Då kungen inte biföll detta, bestämde Kunglig Majestät som kompromiss att en köping vid namn Haparanda skulle grundas vid byns plats den 6 december 1821.

Stadens utveckling i Nikkala avtog och var så bedrövlig att landshövdingen skrev i femårsberättelsen 1832-1836 att "Haparanda stad existerar blott till namnet".

Där staden hade misslyckats, lyckades köpingen bättre. Inköpet av mark till köpingen från Haparanda by undertecknades den 10 mars 1828 och utvecklingen skedde snabbt. 1831 fanns det 127 personer skrivna i köpingen, 1836 hade antalet nästan dubblerats till 243 invånare. Sommaren 1842 ansökte borgerskapet om stadsrättigheter för köpingen, och så blev det. Haparanda köping fick stadsprivilegier och stapelrätt den 10 december 1842, samtidigt som rättigheterna som utfärdats 1812 för Karl Johans- och Haparanda stad drogs in.

För övrigt så är namnet Haparanda en en försvenskning av finskans Haaparanta som betyder aspstrand. Gården Haapaniemi var nummer 1 i Haparanda by och blev majorsboställe vid Torne kompani 1729.Gården är dock omnämnd redan 1619 och finns med på byns första karta från 1647. Haapaniemi låg vid Torneälvens strand. Stranden kallades på finska Haapaniemen ranta som förkortats till Haaparanta och försvenskats vid stadsbildningen till Haparanda.