Vår vision

Haparanda kommun har tillsammans med Torneå en Vision som sträcker sig till år 2020.

Visionen bygger på fem grundpelare:

  • Gränslös kunskap
  • Logistisk nod
  • Dynamisk företagsamhet
  • Hållbar livsmiljö
  • Spännande handels- och besöksplats

Visionen är antagen 2010 av kommunfullmäktige i Haparanda och Torneå.